Levensverhaal

Levensverhaal schrijven

Ouderen kunnen de behoefte hebben hun levensverhaal te vertellen en vast te leggen. Dat geeft de mogelijkheid het verhaal van hun leven door te geven aan kinderen, kleinkinderen en anderen. Vaak is dat aanleiding om daarover in gesprek te gaan. Het opschrijven van het levensverhaal kan ook behulpzaam zijn om herinneringen aan vroeger niet te vergeten.

Omdat niet iedereen in staat is om zelf zijn of haar levensverhaal op te schrijven, kan een vrijwilliger daarbij ondersteunen. Die ondersteuning kan al naar de behoefte variëren. Zo kan de vrijwilliger de tekst van de oudere van commentaar voorzien. Maar ook is het mogelijk dat de vrijwilliger de oudere over zijn of haar leven een aantal keren interviewt en aan de hand daarvan het levensverhaal schrijft. Het levensverhaal kan alleen uit tekst bestaan, maar er kunnen ook foto’s worden ingevoegd. De samenwerking van de oudere en de vrijwilliger is gebaseerd op vertrouwelijkheid.

Het levensverhaal kan in boekvorm worden gedrukt, ook in kleine oplagen. De kosten daarvan komen voor rekening van de oudere. Een boekje in A5-formaat van ca. 100 bladzijden kost ongeveer € 15 (afhankelijk van de oplage).

Aan de inzet van de vrijwilliger zijn geen kosten verbonden. Reiskosten worden wel in rekening gebracht.

Ouderen die geïnteresseerd zijn in ondersteuning bij het schrijven van hun levensverhaal, kunnen nadere inlichtingen verkrijgen bij Gilde Gooi-Noord.

Telefoon Corry van Eendenburg : 06 236 04 230 of mail info@gildegooinoord.nl

Comments are closed.