Algemene informatie over Hulp en Advies

Aanmelden:
Wanneer u gebruik wilt maken van één van onze aanbiedingen, kunt u dit doen door telefonisch contact op te nemen, of schriftelijk te doen naar het kantoor of een e-mail te sturen.

Werkwijze:

Nadat uw adviesaanvraag bij het Gilde is binnengekomen, stelt één van de coördinatoren zich in verbinding met de adviseur/deskundige die u naar alle waarschijnlijkheid kan helpen.
Deze adviseur krijgt van ons uw telefoonnummer en neemt contact met u op. Bij dit eerste contact vertelt u precies waarvoor u hulp of advies wilt hebben. De adviseur kan vervolgens beoordelen of hij u op de juiste wijze kan helpen. Daarna maakt u gezamenlijke afspraken voor een eerste bezoek en de invulling van het vervolgtraject zoals wijze van aanpak, eventuele kosten, tijdstip van uitvoering, plaats van handeling.
Leidraad bij deze benadering is dat u samen tot een aanpak komt die geen vervelende verrassingen oplevert.
Gilde verstrekt geen persoonlijke gegevens van de adviseur.
Het staat de adviseur vrij u na de eerste kennismaking die gegevens wel te verstrekken.

Onkostenvergoedingen:
De dienstverlening door de adviseur is gratis. Maar om u goed van dienst te kunnen zijn is het mogelijk dat er toch kosten gemaakt moeten worden door de adviseur.Van tevoren stelt hij u daarvan op de hoogte. Het is niet juist dat de adviseur deze kosten voor zijn rekening neemt. Overigens blijkt uit de praktijk dat het gaat om minimale bedragen. Waaraan moet u zoal denken?
– kosten voor porto of telefoon
– reiskosten
– materiaalkosten waaronder kopieerkosten

“Gilde Gooi Noord, dáár kom je verder mee!”

Comments are closed.