Vacature

 

SamenSpraak is een vrijwilligersorganisatie onder de paraplu van het Gilde die hulp biedt aan anderstaligen om de Nederlandse taal beter te leren spreken en verstaan. Wij helpen anderstaligen, vaak vluchtelingen, met oefeningen voor het inburgeringsexamen. Wij proberen ze ook te helpen hun weg te vinden in Nederland. Voor BEL-gemeenten zoeken wij een coördinator. Hij of zij functioneert als aanspreekpunt voor vrijwilligers en anderstaligen. De coördinator heeft onder meer de volgende taken: * contact onderhouden met vrijwilligers; * werving van nieuwe vrijwilligers; * intakegesprekken voeren met anderstaligen; * feedback en ondersteuning geven aan vrijwilligers; * koppelen van anderstaligen en vrijwilligers; * overleggen met andere coördinatoren en het bestuur; * contact onderhouden met andere organisaties; * contact onderhouden met lokale overheden;

Wij zoeken iemand die interesse heeft in andere culturen, sociaal vaardig is, een groot vermogen heeft tot samenwerken en bereid en in staat is zich te verdiepen in het beschikbare lesmateriaal. De tijdsinvestering zal ongeveer zes uur per week bedragen.

Heb je interesse in deze mooie functie, neem dan contact op met:
Els Klinkert,  035 6930624 of e-mail els@klinkertpost.nl

Comments are closed.