Wat zijn virussen?

Hoe werken virussen?
Een virus is een parasitair programma dat is geschreven om de werking van uw computer zonder uw toestemming en buiten uw medeweten te wijzigen. Een virus hecht kopieën van zichzelf vast aan andere bestanden en kan, als het wordt geactiveerd, bestanden beschadigen, zorgen voor onvoorspelbaar systeemgedrag of berichten weergeven. Virussen infecteren systeembestanden en documenten die zijn gemaakt met programma’s waarin macro’s kunnen worden gebruikt. Sommige systeemvirussen worden speciaal geprogrammeerd om programma’s te beschadigen, bestanden te verwijderen of de schijf te wissen.

De soorten
Macrovirussen
Macro’s zijn eenvoudige programma’s waarmee de gebruiker bijvoorbeeld taken kan automatiseren die binnen een document vaak voorkomen. Macro’s worden geschreven in bestanden die worden gemaakt in programma’s, bijvoorbeeld Microsoft Word. Macrovirussen zijn gevaarlijke macroprogramma’s die zijn ontwikkeld om zichzelf van het ene bestand naar het andere te kopiëren. Vaak kunnen ze gegevens vernietigen of beschadigen. Macrovirussen kunnen worden overgedragen van het ene naar het andere programma en verspreiden zich zodra u een geïnfecteerd bestand opent.

Trojaanse paarden
Trojaanse paarden zijn programma’s die eruitzien als een nuttig hulpmiddel of een leuk spel, zodat u zin krijgt om deze programma’s uit te voeren. Maar het programma dient ook een heimelijk doel, zoals het beschadigen van bestanden of het binnenbrengen van een virus. Een Trojaans paard is geen virus, omdat het zich niet vermenigvuldigt en verspreidt als een virus. Aangezien Trojaanse paarden geen virussen zijn, kunnen bestanden met Trojaanse paarden niet worden hersteld.

Wormen
Wormen zijn programma’s die zich vermenigvuldigen zonder andere programma’s te infecteren. Sommige wormen verspreiden zichzelf door van de ene schijf naar de andere te kopiëren. Ze zoeken bepaalde bestandstypen om deze vervolgens te beschadigen of te vernietigen. Wormen vermenigvuldigen zich alleen in het geheugen en maken ontelbare aantallen kopieën van zichzelf, die allemaal tegelijk worden uitgevoerd zodat de computer traag wordt. Andere wormen verspreiden zichzelf per e-mail naar iedereen in uw adresboek zonder dat u er iets van merkt. Net als Trojaanse paarden zijn wormen geen virussen en kunnen bestanden met wormen niet worden hersteld. Wormen moeten van de computer worden verwijderd.

Hoe komt u aan virussen?
Een virus kan in uw computer komen doordat er nieuwe bestanden en/of programma’s worden toegevoegd aan uw computer. Als u bijvoorbeeld nieuwe software installeert d.m.v.diskette, cd of dvd en deze software is geïnfecteerd met virussen, dan zal uw computer ook “besmet” worden met deze virussen. Ook via Internet en/of E-mail bestanden kan uw computer dus worden besmet. Als u alleen werkt met officiële software, is de kans klein dat uw computer besmet wordt. De grootste kans op besmetting komt via Internet en E-mail.

De verspreiding van virussen
Een virus wordt pas actief zodra u een geïnfecteerd programma start, de computer start vanaf een schijf met geïnfecteerde systeembestanden of een geïnfecteerd document opent.
Als bijvoorbeeld een tekstverwerkingsprogramma een virus bevat, wordt dat virus geactiveerd wanneer u het programma uitvoert. Zodra een virus zich in het geheugen heeft genesteld, worden meestal alle programma’s die u uitvoert, geïnfecteerd, ook netwerk programma’s. Virussen kennen verschillende soorten gedrag. Sommige virussen blijven actief in het geheugen totdat u de computer uitschakelt.  Andere virussen zijn alleen actief zolang het geïnfecteerde programma wordt uitgevoerd. Wanneer u de computer uitzet of het programma afsluit, wordt het virus uit het geheugen verwijderd maar blijft het aanwezig op de geïnfecteerde schijf of in het geïnfecteerde bestand. Dat wil zeggen, als het virus aanwezig is in een besturingssysteembestand, wordt het geactiveerd zodra u de computer start vanaf de geïnfecteerde schijf.  Als het virus zich in een programma heeft genesteld, wordt het geactiveerd wanneer u dit programma weer uitvoert

Hoe werkt een anti virus programma?
Een goed anti virus programma doet automatisch de volgende werkzaamheden:

 1. Verwijdering van virussen, wormen en Trojaanse paarden, dus ook macro virussen, en herstel van bestanden.
 2. Controle op virussen telkens wanneer u programma’s uitvoert op de computer, diskettes of andere verwisselbare media gebruikt of met documentbestanden werkt die u ontvangt of maakt.
 3. Controle van de computer op ongebruikelijke symptomen die kunnen duiden op een actief virus.
 4. Beveiliging tegen virussen die via het Internet worden verspreid.

Hoe houdt u uw anti virus beveiliging up to date?
Wanneer het anti virus programma is geïnstalleerd, heeft u complete virusbeveiliging.
Er worden echter constant nieuwe virussen geschreven. Virussen kunnen zich verspreiden wanneer u de computer start vanaf een geïnfecteerde schijf of wanneer u een geïnfecteerd programma uitvoert. U kunt een paar dingen doen om virusinfecties te voorkomen en om schade snel te herstellen als er toch een virus toeslaat.

Virus infecties kunt u als volgt voorkomen:

 1. Breng schrijfbeveiliging aan op verwisselbare media, zoals de harde schijf, diskette, cd rom, enz. Een schrijfbeveiliging houdt in, dat alle informatie die opgeslagen wordt, eerst wordt gecontroleerd op virussen.
 2. Zorg ervoor dat u op de hoogte blijft van virussen door u aan te melden bij de website van de leverancier van de anti virus software. Vaak vindt u op deze websites uitgebreide informatie over virussen en virusbeveiliging die regelmatig bijgewerkt wordt.
 3. Download regelmatig nieuwe virusdefinities. De leveranciers van anti virus software geven regelmatig nieuwe updates uit om te voorkomen dat nieuwe virussen uw computer besmetten.
 4. Laat altijd de anti virus protectie ingeschakeld staan, zeker wanneer u aan het Internetten en/of E-mailen bent.
 5. Kijk uit voor e-mailberichten van onbekende afzenders.
  Open geen anonieme bijlagen!

 

“Gilde Gooi Noord, dáár kom je verder mee!”

Comments are closed.