Zorg

Voor individuele hulp kunt u gebruik maken van de volgende aanbieding:

    • Terminale begeleiding
      Gilde-medewerkster heeft ervaring met terminale begeleiding
      en kan in moeilijke perioden hulp bieden (privacy verzekerd).

 

Wanneer u gebruik wilt maken van Gilde Hulp en Advies klik hier.
Daar vindt u ook de werkwijze en voorwaarden.

“Gilde Hulp en Advies: dáár kun je verder mee!”

Comments are closed.