Studie- en discussiegroepen

Geschiedenis
Deze groep komt eenmaal per twee weken bij toerbeurt bij één van de deelnemers thuis bijeen. De inleider, een voormalig docent, behandelt in overleg met de leden van de groep een bepaalde periode.
Aanmelden:
In verband met het feit dat de bijeenkomsten in de huiskamer plaatsvinden, is de deelname beperkt tot maximaal 8 personen.

Leeskring Poëzie
Veel mensen zouden graag wat meer met poëzie bezig zijn, maar komen er gewoon niet toe. Het gaat gemakkelijker wanneer je het samen met anderen doet, bij voorkeur onder begeleiding van een poëziekenner, met als motto: ‘Wie de dichter wil begrijpen, moet zijn land binnengaan’ (Goethe). In deze leeskring worden maandelijks door uitwisseling van gedachten gedichten verkend op poëtisch gehalte, inhoud en zeggingskracht.

U kunt uw interesse in een studie- of discussiegroep kenbaar maken door te klikken op de pagina Aanvragen van hulp en advies of bel met de Gilde-telefoon. Aangezien niet altijd plaats in een groep is, kan niet worden gegarandeerd dat direct tot plaatsing kan worden overgegaan.

Voor onze werkwijze en voorwaarden klik hier

“Gilde groepen: dáár kun je verder mee!”

Comments are closed.